Sínoca
SÍNOCA és un estudi interdisciplinar de fotografia, arts visuals i noves tecnologies en aquest camp, que produeix des de vídeos corporatius fins a espectacles audiovisuals de gran envergadura i avantguardistes tan per la publicitat empresarial com per esdeveniments culturals.
Un projecte conduït per l’artista visual Sílvia Isach que comunica amb imatges tot tipus de contingut utilitzant un ampli ventall de tècniques innovadores i formats.